Tre viktiga märkningar på SINI-rengöringsmedlen

The SINI detergents have been awarded multiple certificates

När du använder dina rengöringsmedel från SINI ska du känna dig nöjd. Inte bara gör du det rent hemma, du har också gjort ett miljövänligt val.

Miljömärket Svanen

Våra rengöringsmedel är försedda med Svanenmärket och det innebär att produktens miljöpåverkan har utvärderats och att produkterna effektivt tar bort svåra fläckar. Varje produkt som vill få Svanenmärket måste vara lika effektiv som liknande produkter utan certifikatet. Svanen blir beviset på att produkten är både miljövänlig och effektiv. I kriterierna ingår också produktens livscykel och dess miljöpåverkan, från global uppvärmning och övergödning till kemikalieutsläpp.

EU Ecolabel

EU:s miljömärke är ett opartiskt bevis på att en produkt eller tjänst är miljövänlig, säker och håller hög kvalitet. Märket ska göra det lättare för konsumenter och företag att göra hållbara och miljövänliga val. Produkter med EU Ecolabel uppfyller stränga krav vad gäller miljöpåverkan, funktionalitet och användarsäkerhet.

The Vegan Trademark

Vegan Society garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat, men också att produkten inte har testats på djur och att den inte innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO).