VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

1. VI GÅR MOT 100 % RETURPLAST

2022 var andelen returplast i SINIs produktion 38 procent. År 2030 ska vi använda 100 procent returplast eller icke-fossila råvaror vid tillverkningen.

2. VÅR TILLVERKNING ÄR REDAN 100 % KLIMATNEUTRAL I FINLAND

Under 2020 nådde vi en viktig milstolpe när vår tillverkning blev klimatneutral i Finland. Då hade vi i flera år gjort saker smartare och på ett miljövänligare sätt.

3. VI HAR VÅRT EGET SOLKRAFTVERK

Härom året installerade vi solpaneler på taken till båda våra fabriker i Kokemäki och Akaa. Och trots de många mörka månaderna produceras nu 15 procent av fabrikernas elbehov med solenergi.

4. VI SÄGER ADJÖ TILL SOPTIPPEN

All industriproduktion ger upphov till avfall och på SINI blir det 207 300 kilo avfall per år. Men nuförtiden sorteras och återvinns allting och vi är ett nollavfallsföretag.

5. VI TILLVERKAR FRÄMST I FINLAND OCH EUROPA

Att hålla tillverkningen så nära kunderna som möjligt är både miljö- och affärsmässigt det enda rätta. Samtidigt ger det oss på Sini möjlighet att försäkra oss om goda arbetsförhållanden. Därför tillverkas över 80 procent av SINI-produkterna i Finland, i våra egna anläggningar i Kokemäki och Akaa. 16 procent av produkterna tillverkas i Europa och bara 4 procent i Asien, där våra samarbetspartner genomgår BCSI-revision.

6. VI VILL HJÄLPA ANDRA

Ett framgångsrikt företag ska dela med sig. Utöver att vi under åren har deltagit i flera välgörenhetsprojekt har vi också byggt SINI-skolan i byn Harghushay i norra Tanzania. I nära samarbete med byn stöder vi skolan och de över 500 eleverna som går där.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport